Vsystem
Hardware Security

Thiết bị mã hóa chuyên dụng HSM

safenet etoken

Thiết bị đầu cuối Token/Smartcard

eToken

Thiết bị SafeNet eToken 5110

Công ty Vsystems chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm, bảo mật máy tính và dịch vụ quản trị vận hành hệ thống (ITSM - ITOM) cho các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam.

Các phần mềm và dịch vụ về quản trị vận hành hệ thống CNTT:
ITOM: IT Operations Management - Quản trị vận hành hệ thống CNTT.
- ITSM: IT Service Management - Quản trị dịch vụ CNTT.

- Đào tạo và tư vấn triển khai về ITIL và ISO 20000.

- Giải pháp phần mềm quản trị hạ tầng và dịch vụ CNTT của ManageEngine.

- Dịch vụ quản trị và vận hành hệ thống CNTT theo yêu cầu (Managed Service).


Các sản phẩm, dịch vụ về chữ ký số:
- Chứng thư số SSL có trusted-root của một số hãng lớn trên thế giới: VeriSign, GlobalSign, GeoTrust, ...
- Chứng thư số công cộng Việt Nam theo Nghị định 26/2007/NĐ-CP sử dụng cho các dịch vụ công trực tuyến: Thuế, Hải Quan, BHXH, ...
- Thiết bị đầu cuối chữ ký số Token/Smartcard đáp ứng chuẩn FIPS 140-2 và Thông tư 06/2015/TT-BTTTT.
- Thiết bị mã hóa chuyên dụng HSM, bảo mật theo chuẩn FIPS 140-2 level 3/4.
- Giải pháp chữ ký số chuyên dùng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng.
- Tư vấn và triển khai các giải pháp về phần mềm chữ ký số và tích hợp hệ thống ứng dụng có liên quan đến chữ ký số.

Các giải pháp, dịch vụ về bảo mật:

- Đào tạo, tư vấn và triển khai xây dựng hệ thống ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27000.
- Tư vấn kiến trúc hệ thống bảo mật hệ thống CNTT (Information Security).
- Cung cấp các giải pháp phần cứng, phần mềm bảo mật.
- Giải pháp bảo mật hệ thống Wifi cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn.

- Giải pháp hỗ trợ quản trị, vận hành và giám sát hệ thống CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn.

- Giải pháp an toàn thông tin doanh nghiệp (Corporate Security).


Các giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống:

- Giải pháp hệ thống nhúng và IoT.

- Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

- Phần mềm trên mobile: iOS, Android, WP.

- Giải pháp phần mềm tích hợp theo yêu cầu của khách hàng.


Các lĩnh vực nghiên cứu về khai thác, phân tích thông tin trực tuyến và Trí tuệ nhân tạo (AI):

Giải pháp về Dịch vụ dữ liệu (data collection).

- Giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP.

- Giải pháp hệ thống cơ sở dữ liệu lớn Big data.

- Giải pháp khai thác dữ liệu Data mining.

- Giải pháp về nhận dạng ảnh,  giọng nói và trí tuệ nhận tạo (AI).